Начало ОБЯВЛЕНИЯ Делегирани бюджети Разпределение на средствата по общинските училища за 2010 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Разпределение на средствата по общинските училища за 2010 година. PDF Печат Е-поща
СПРАВКА
за  разпределение на средствата по ЗДБРБ за 2010 година между общинските училища 

 

Училища

Брой ученици 100% средства по ЕРС -1450лв. 95%*EPC*БУ 0,5% ДЛК 3,5% ДОУРЗС 1% РНР СФ=95% ЕРС*БУ + 0,5% ДЛК + 3,5% ДОУРЗС +1% РНР
СОУ-Девин 627 909150 863692,50 6894,75   9091,50 879678,75
ОУ-Настан 77 111650 106067,50   3263,25 1116,50 110447,25
ОУ-Грохотно 60 87000 82650,00   15000,00 870,00 98520,00
ОУ-Гьоврен 42 60900 57855,00   30000,00 609,00 88464,00
ОУ-Триград 34 49300 46835,00     493,00 47328,00
ОУ-Лясково 48 69600 66120,00     696,00 66816,00
ОУ-Селча 42 60900 57855,00     609,00 58464,00
ОУ-Осиково 21 30450 28927,50     304,50 29232,00
Всичко 951 1378950 1310002,50 6894,75 48263,3 13789,50 1378950,00

 

 

Средства за извън-училищни дейности на ученици Добавка на ученик за подобряване на МТБ на училищата /ДПМТБУ/ Добавка за деца на ресурсно подпомагане Добавка за ученицици в инд.форма на обучение Добавка за ученицици в самост. форма на обучение Стипендии Преходни остатъци Определените в повече средства съгл. ЗДБРБ за 2010 година- 14 деца  Общо за училището
8778 14421 1358,00 2475,00 4947 20900 40347 20814 993718,75
1078 1771         3121   116417,25
840 1380         2187   102927,00
588 966     582   3926   94526,00
476 782         21872   70458,00
672 1104     291   20973   89856,00
588 966         21322   81340,00
294 483         21306   51315,00
13314,00 21873,00 1358,00 2475,00 5820,00 20900 135054,00 20814 1600558,00

 

 

 

 

Използвани съкращения:

 

   СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

   ЕРС – единен разходен стандарт;

   БУ – брой ученици;

   ДЛК – добавка за логопедичен кабинет;

   ДОУРЗС – добавка за отдалеченост на училище, различно от защитените и средищното – добавката се определя само за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - кв. Настан, ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно и ОУ „Пейо Кр. Яворов” – с.Гьоврен и е в размер 3.5 на сто от средствата за всички училища;

   РНР – резерв за нерегулярни разходи;


 

 

 Забележка: Данните за броя на учениците по Закона за държавния бюджет на Република България е 965, а по

информационната система "АДМИН М" е 951. Това налага увеличение на средствата за СОУ "Хр.Ботев" със 20814 лв.

След извършване на корекция от Министерството на финансите по бюджета на община Девин, ще се извърши

корекция и на средствата за СОУ "Хр.Ботев"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер