Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 23.12.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 23.12.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 136

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.12.2009 година, Протокол №18

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №120 от 10.11.2009 година по Протокол №15.

  

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №1780-ПО от 26.11.2009 година на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Потвърждава свое Решение №120 от 10.11.2009 година по Протокол №15.

 

 

 

 

/17-13-5/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 137

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 23.12.2009 година, Протокол №18

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №122 от 10.11.2009 година по Протокол №15.

  

 

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед №1780-ПО от 26.11.2009 година на Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Отменя свое Решение №122 от 10.11.2009 година по Протокол №15.

 

 

 

 

/17-13-13/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер