Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти PDF Печат Е-поща

О  Б  Щ  И  Н  А       Д  Е  В  И  Н

  

О     Б      Я     В     А

          Община Девин обявява публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните общински обекти:

        1. обособен незастроен жилищен парцел УПИ- ІV, кв.134 по ПУП на гр.Девин с площ 440 кв.м. и първоначална цена 6 600.00 лв.

        2. гаражно петно №10, кв.79 по ПУП на гр.Девин с площ 22 кв.м. и първоначална цена 660.00 лв.

        3. гаражно петно №11, кв.79 по ПУП на гр.Девин с площ 22 кв.м. и първоначална цена 660.00 лв.

        4. обособен парцел УПИ- ІІ, кв.7 по ПУП на  гр.Девин с площ 1538 кв.м., ведно с построените в него масивна едноетажна сграда със застроена площ  381 кв.м. и двуетажна масивна сграда със застроена площ  105 кв.м. при първоначална цена67 500.00 лв.

        5. имот пл.№023053, м.Врисо, зем. на с.Триград с площ 15 800 кв.м. ведно с построените в него: масивна едноетажна сграда и изби със ЗП 450 кв.м.; масивна едноетажна сграда със ЗП 91 кв.м.; масивна едноетажна сграда  и изби със ЗП 118 в.м.,   масивна едноетажна сграда ЗП 36 кв.м. при  първоначална цена  67 300.00 лв.

        6. застроен парцел УПИ- ІІІ, кв.1 по ПУП на с.Кестен с площ 350 кв.м. ведно със застроена   сграда със ЗП 120 кв.м. при първоначална цена  7 000.00 лв.

        7. обособен обект незастроен жилищен парцел УПИ- ХLІХ, кв.55 по ПУП на гр.Девин с площ 440 кв.м. при първоначална цена 6 600.00 лв.

        8. обособен обект незастроен жилищен парцел УПИ- ХVІ, кв.1 по ПУП на с.Стоманово, с площ 570 кв.м.,  при първоначална цена 3 420.00 лв.

        9. обособен обект незастроен жилищен парцел УПИ- VІ, кв.1 по ПУП на с.Стоманово , с площ 580 кв.м.,  при първоначална цена 3 480.00 лв.

        10. обособен обект незастроен жилищен парцел УПИ- І, кв.2 по ПУП на с.Стоманово , с площ 780 кв.м.,  при първоначална цена 4 680.00 лв.

        11. обособен обект застроен парцел УПИ- V, кв.42 по ПУП на гр.Девин сс площ 444кв.м. ведно с построената в него масивна сграда на два етажа и изби със застроена площ 222 кв.м. при първоначална цена 130 000.00 лв.

        12. обособен обект застроен парцел УПИ- 1, кв.12 по ПУП на с.Брезе с площ 2250 кв.м. ведно със застроената масивна сграда на два етажа и изби със ЗП- 428.70 кв.м. при първоначална цена 98 500.00 лв.

         Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. Депозит за участие в търга 10 % от първоначалната цена, който да се внесе в касата на общината или по банкова сметка до 07.12.2009г.

         Срок за закупуване на тръжната документация от 27.11.2009г. до 07.12.2009г., от общинска администрация, етаж 2, стая №13 с цена 100.00лв.

          Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 07.12.2009г.. Ако молбата е от фирма, трябва да бъде придружена със актуално съдебно състояние на фирмата.Срок за извършване на оглед на обектите от 27.11.2009г. до 07.12.2009г.

        Дата за провеждане на търга 09.12.2009г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.Дружба”№1, гр.Девин и на всеки 15 календарни дни след тази дата до окончателната продажба на обектите.  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер