Начало ОБЯВЛЕНИЯ Замени на общински имоти Обявление за замяна в с. Беден
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О  Б  Щ  И  Н  А     Д  Е  В  И  Н

 

   гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел.03041/ 21 74, факс 26-61, e-mail: devin@unacs.bg

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

          В община Девин e постъпило предложениe, за  откриване процедура за замяна на имот общинска собственост  с   имот частна собственост, както следва:Общински имот пл.№ 151038, м.Гарипова тепавица, зем.гр.Девин с площ 1.117дка., начин на трайно ползване – нива, осма категория  с имот пл.№ 092022, м.Уселе, зем.с.Беден, с площ 1.92 дка., начин на трайно ползване - ливада, десета категория собственост на н-ци на Младен Чавдаров Соколов.

          Имота се заменя с цел разширяване на гробищен парк с.Беден.

 

                               КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

 

КрБ/КрБ                                               инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер