Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-06 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин - прекратена Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 16 Юни 2017г. 16:08ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на Национален доверителен екофонд.

 

 

 

Документация за процедурата - изтегли;

 


 


 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

 

dokumentacia_SMR_dom_kultura.zip
SHA-256 Хеш
807c958b8a80ccba78cbaa9c47c3b3d006388b6f13fd5d70742b351c63ae1298

Сериен номер:ebbbf6f9115adbd

Издадено:16.06.2017 16:28:09


 


tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер