Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-03 Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане..."

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 15 Май 2017г. 17:50ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016” за срок до 31.12.2019г.

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;

Документация за участие и приложения - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_i_prilojenia.zip
SHA-256 Хеш
6c89f6002c5397595e996690e1b4cce5d143abf6a2e2ab8e2c79a9bdf278d95c

Сериен номер:3c245e5779a51daf

Издадено:15.05.2017 17:49:23

tsr фаил - изтегли;
 
.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер