Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-02 Стр. надзор спортна площадка с. Гьоврен Протокол, Доклад от работата на комисията и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект:„Многофункционална спортна площадка

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 05 Май 2017г. 15:25ч.

Протокол, Доклад от работата на комисията  и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Многофункционална спортна площадка УПИ ІІ - Училище, кв. 12, с. Гьоврен, общ. Девин"

 

Протокол, Доклад от работата на комисията  и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка - изтегли;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokol_Doklad_Reshenie.zip
SHA-256 Хеш
efc51ebd3ed480cf8ad323aea521b9e68cb85374b4ed1e91dd2c4608d52e08df

Сериен номер:372efce297c0b35c

Издадено:05.05.2017 15:23:20


tsr файл - изтегли;

 
 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер