Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 07 Април 2017г. 14:09ч.

         Община Девин обявява публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, сграда с кадастрален номер 20465.504.1509.1, по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян. Помещенията да се използват, като офиси за осъществяване на дейност в обществена полза.

         Първоначалната месечна наемна цена – 114.55 лв./сто и четиринадесет лева и 0,55 ст./ с ДДС.

В конкурса могат да участват Физически, Юридически лица и сдружения с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Депозит в размер на 137.46 лв. с ДДС за участие в конкурса, който е 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена. Същия следва да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа до 24.04.2017 г.

Конкурсната документация се закупува от ст.№11, ет.II в общинска администрация, гр.Девин, ул.“Дружба“ №1 на стойност 30 лв.

Срок за закупуване на конкурсната документация от 10.04.2017г. до 17.00 часа на 24.04.2017г.

Срок за извършване на оглед на помещенията от 10.04.2017г. до 17 часа на 24.04.2017г.

Предложения за участие в конкурса се приемат в деловодството на Общината от 10.04.2017 г. до 17.00 часа на 24.04.2017 г.

Дата за провеждане на конкурса на 25.04.2017 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин.

               

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

По заповед за заместване №РД-09-152/05.04.2017г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер