Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публична дискусия на тема:"Проучване на нагласите на населението, относно разделното събиране на зелените и биоразградими отпадъци и нагласите на населението към употреба на компост
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

п о к а н а

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинското ръководство и екипа на Обединение „ПРОФ-ИНВЕСТ”, изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги при подготовка, подаване на проектно предложение за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, работно проектиране и последващо управление на проекта“, най-учтиво Ви канят да участвате в публична дискусия на тема: „Проучване на нагласите на населението на община ДЕВИН, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, относно разделното събиране на зелените и биоразградимите отпадъци, нагласите на населението към употребата на компост“

 

КЪДЕ?

Заседателната зала на Общински съвет - Девин

   
 

КОГА?

20.03.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) от 17:30 часа

ДНЕВЕН РЕД:

 • Кратка презентация за запознаване с процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“;
 • Кратка презентация, със следните акценти:
  • Защо е необходимо изграждането на компостираща инсталация?
  • Какво представлява компостиращата инсталация?
  • Полученият краен продукт „Компост” и неговото използване.
  • Какво трябва да направим, за да осигурим необходимото количество „чисти зелени отпадъци“, което ще гарантира получаването на качествен компост?
 • Дискусия;
 • Успоредно попълване на анкетно проучване.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер