Начало ОБЯВЛЕНИЯ Учредяване право на построяване и надстрояване Публичен търг с явно наддаване за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имот частна общинска собственост - УПИ- ХVІІІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Февруари 2017г. 09:52ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имот частна общинска собственост - УПИ- ХVІІІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1270 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 457 кв.м. Вид на територията урбанизирана с НТП за друг вид застрояване. Първоначална цена 2 732.90 лв. с ДДС.АОС № 2514/ 12.10.2016г.

Депозит за участие в търга 10 % от цената на правото на строеж, която да се внесе в касата на общината от 17.02.2017г. до 16.00 часа на 28.02.2017г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 17.02.2017г. до 28.02.2017г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30лв. с ДДС.

Срок за извършване на оглед на обекта от 17.02.2017г. до 16.00 часа на 28.02.2017 г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 17.02.2017г. до 17.00 часа на 28.02.2017 г.

Определям дати за провеждане на търга на 01.03.2017г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 10.03.2017 г.

Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 09.03.2017г.

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

                                                                        КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

Н-к отдел УТИОС....................................

                   инж.Антоанета Гаджакова

 

Юрисконсулт …………………..........................

                   Николина Жайгарова

 

Изготвил инж.Красимир Бечев ..................

                   Гл.есперт «ОС»

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер