Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Протокол №2 от 07.02.2017 г. и №3 от 09.02.2017 г. от извънредните заседания на Общински съвет - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПРОТОКОЛ

2 от 07.02.2017 година

 

На 07.02.2017 г. /вторник/ от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 5, във връзка с чл. 23, ал.4, т.2 бе свикано извънредно заседание на Общински съвет Девин, с предложение за разглеждане на Докладна записка с Вх. № ДЗО-11/02.02.2017 г. относно: Обсъждане и вземане на решение за провеждане на местен референдум.

На заседанието присъстват:

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 7, съгласно подписан присъствен лист.

От Общинска администрация:

Красимир Даскалов – кмет на община Девин.

Владимир Солаков – зам. – кмет на община Девин

Гости – граждани

Г-н Чаушев:– Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на настоящото заседание поради липса на кворум заседанието не може да бъде проведено.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил:

Емилия Радкова ………………/Дата:…02.2017 г.

Мл. експерт „Канцелария на общинския съвет”

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

3 от 09.02.2017 година

 

 На 09.02.2017 г. /четвъртък/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 5, във връзка с чл. 23, ал.4, т.2 бе свикано извънредно заседание на Общински съвет Девин, с предложение за разглеждане на Докладна записка с Вх. № ДЗО-11/02.02.2017 г. относно: Обсъждане и вземане на решение за провеждане на местен референдум.

 

На заседанието присъстват:

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 7, съгласно подписан присъствен лист.

 От Общинска администрация:

 Красимир Даскалов – кмет на община Девин.

 Владимир Солаков – зам. – кмет на община Девин

 Гости – граждани

 

Г-н Чаушев:– Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на настоящото заседание поради липса на кворум заседанието не може да бъде проведено.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

 Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил:

 Емилия Радкова ………………/Дата:…02.2017 г.

 Мл. експерт „Канцелария на общинския съвет”

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер