Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-03 Изр.на техн.проекти и КСС по три позиции Протоколи №3 и №4, доклад и решение за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции."

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 06 Февруари 2017г. 17:52ч.

Протоколи №3 и №4, доклад и решение за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции." - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
protokoli_doklad_reshenie.zip
SHA-256 Хеш
1981b147cee6d6560ffe3fd8c14f66800f8e931402ae598d2fcdc987129b9fbb

Сериен номер:49c365389e9ed4bc

Издадено:06.02.2017 16:51:15

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер