Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-02 Стр. надзор спортна площадка с. Гьоврен Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Многофункционална спортна площадка УПИ ІІ - Училище, кв. 12, с. Гьоврен, общ. Девин"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 27 Януари 2017г. 15:03ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Многофункционална спортна площадка УПИ ІІ - Училище, кв. 12, с. Гьоврен, общ. Девин"

 

Документация за процедурата - изтегли;

 
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_nadzor_ploshtadka.zip
SHA-256 Хеш
62895aaed3fc4137354e2d1d6ed04e93d97a38e75d329b8aac6c09057336cee5

Сериен номер:46e847ff70473f0a

Издадено:27.01.2017 12:26:12tsr файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер