Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2016-10 Топъл обяд за четири месеца Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” PDF Печат Е-поща

Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016” за срок от четири месеца” - изтегли;

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.
Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovor_obad_pril.zip
SHA-256 Хеш
27568905f6c32d8ae15d0b30becf7c410b9da5d71bba7c52e732aeaaca1b2a8e

Сериен номер:5a2112a5f41265af

Издадено:19.01.2017 10:45:00


tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер