Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2016-10 Топъл обяд за четири месеца Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 28 Декември 2016г. 16:08ч.

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016” за срок от четири месеца”

 

 Заповед за удължаване на първоначалния срок и публикувана информация - изтегли 

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
topal obqd.PDF
SHA-256 Хеш
2a6c8856d804512d0646073e30e0ef4241d00b970e2dd39d944e12283cb5821f

Сериен номер:4c628cd8e007d943

Издадено:28.12.2016 15:05:41

 

tsr файл - изтегли;

 


.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер