Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Заповед за опазване на обществения ред с цел осигуряване нормална обстановка преди и по време на произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочен на 13.11.2016 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№РД-09-591

гр.Девин,08.11.2016г.

 

            Във връзка с произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България , насрочен на 13.11.2016 година и във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, на основание чл.44, ал.1, т.4 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ :

1.Възлагам на Началника на РУ”Полиция” – Девин да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка преди и по време на произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 13.11.2016 година

2.Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и др. обществени места на територията на общината за периода от 21.00 часа на 12.11.2016 година до 21.00 часа на 13.11.2016 година.

3.Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат семейни и обредни ритуали/сватби, кръщенета /, както и за продажбата на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.

4.Забранявам провеждането на масови прояви , при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред в дните преди и по време на произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Заповедта публично да се обяви на интернет страницата на община Девин, а чрез средствата за масово осведомяване до всички граждани на общината.

Препис от заповедта да се изпрати на Областен управител на обл. Смолян, РИК – Смолян и председател на ОбС – Девин за сведение, а на Началник РУ”Полиция” – Девин и ст.специалист „Стопански дейности и общински търговски дружества”, гл.специалисти АООН – кв.Настан, кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Венцислав Кехайов – секретар на община Девин.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ /П/

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер