Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-03 Изр.на техн.проекти и КСС по три позиции Разяснение относно обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции."

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 01 Ноември 2016г. 15:37ч.

Разяснение относно обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции." - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
raziasnenie.pdf
SHA-256 Хеш
518b70abfc05a1a514e61da145f4240e6b4f0d413cc9746194af3840c4b5a08c

Сериен номер:60e44ff5056ba373

Издадено:01.11.2016 14:35:57

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер