Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 001                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АЛЕКСАНДЪР           АЛЕКСЕЕВ             АДЪРОВ

                   2. ВЕНЦИСЛАВ            ОГНЯНОВ              ЙОРДАНОВ

                   3. ГЕРГАНА              НЕДЯЛКОВА            КОСТОВА

                   4. ЕКАТЕРИНА            ДИМИТРОВА            БАЛАБАНОВА

                   5. ЕЛЕНА                ВАСИЛЕВА             ВАСИЛЕВА

                   6. ИВАН                 СТОЯНОВ              ГЕРЗИЛОВ

                   7. ЙОРДАНКА             ПЕНЕВА               БАЛДЖИЕВА

                   8. НИКОЛА               ВАСИЛЕВ              КЕЧЕВ

                   9. ПЕТЯ                 ХРИСТОВА             ХРИСТОСКОВА

                  10. СЛАВЧО               АЛЕКСИЕВ             РАДЕВ

                  11. СТЕФАН               ОГНЯНОВ              КУРТОВ

                  12. СТОЯН                ВЛАДИМИРОВ           ГЕОРГИЕВ

                  13. ТАНЯ                 ВАСКОВА              МАРТИНОВА

 

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 002                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АЛЕКСАНДЪР           РУМЕНОВ              ГАДЖАКОВ

                   2. ВАСКО                ЦВЕТКОВ              ВЪЛЧИНОВ

                   3. ВЕНЕТА               КРАСИМИРОВА          МИТОВА

                   4. МИХАИЛ               ДИМИТРОВ             ВИШАНИН

                   5. НИКОЛАЙ              АНГЕЛОВ              БОЯДЖИЕВ

                   6. РАДИ                 ИВАНОВ               АНГЕЛОВ

                   7. ТОНКА                ВЕЛИКОВА             ПАЛЬОНОВА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 003                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АННА                 НИКОЛОВА             ЧАКЪРОВА

                   2. ВАСИЛ                ТОДОРОВ              ТАШКОВ

                   3. ДИЛЯНА               ФИДАНОВА             ДОЙКОВА

                   4. НИКОЛАЙ              АНГЕЛОВ              ТОМОВ

                   5. СИЙКА                АСЕНОВА              КАЗАЛИЕВА

                   6. СТЕФКА               ГЕОРГИЕВА            ГЕОРГИЕВА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 004                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АДРИАН               АДЕЛИНОВ             БОШНАКОВ

                   2. АНТОАНЕТА            ДЕЯНОВА              ФЛИН

                   3. ДЕЯН                 МЛАДЕНОВ             ЮРУКОВ

                   4. ЗАХАРИНКА            СЪБЕВА               РАДУЛОВА

                   5. ЛЪЧЕЗАР              ЛАЗАРОВ              РАДУЛОВ

                   6. МАРИНА               ЛАЗАРОВА             РАДУЛОВА

                   7. РАДОСЛАВ             МЛАДЕНОВ             МАДЖАРОВ

                   8. РОСЕН                СТРАХИЛОВ            КОВАЧЕВ

                   9. РУКСЕНА              СИЛКОВА              ПАВЛОВА

                  10. СЕВДАЛИН             ЮЛИЯНОВ              ПАВЛОВ

                  11. СЛАВИ                ИВАНОВ               ГАЧИЛОВ

                  12. ФАНКА                АНДРЕЕВА             ПЕЛТЕКОВА

                  13. ЮЛИЯН                ПАВЛОВ               ПАВЛОВ

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 005                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ВАСИЛ                СТОЕВ                ПИЩАЛОВ

                   2. ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            БЕЧЕВА

                   3. ГЕОРГИ               ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ

                   4. ГЕОРГИ               ТОДОРОВ              БОЗОВ

                   5. ЕМИЛ                 КАЛИНОВ              ДОРУТЕВ

                   6. МАРИЯ                ГЕОРГИЕВА            БОЗОВА

                   7. МАРИЯ                ХРИСТЕВА             ПЕЛТЕКОВА

                   8. ПЕТЪР                ЙОРДАНОВ             КАРОВ

                   9. СЕВДАЛИНА            СЪБЕВА               СОЛАКОВА

                  10. СЕРГЕЙ               АНТИМОВ              ХАДЖИЕВ

                  11. СНЕЖАНА              АНГЕЛОВА             ТЕРЗИЕВА

                  12. ТОДОР                ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 006                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. БИСЕР                АСЕНОВ               АЛИШЕВ

                   2. ДОБРИНКА             ТОДОРОВА             КОСТАДИНОВА

                   3. ЗИНА                 СИЛЯНОВА             ГЬОРДЖИЕВА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 007                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНТОН                СИЛКОВ               ХАДЖИЕВ

                   2. БИНКА                ИГОРОВА              КАРАИЛИЕВА

                   3. ЕМИЛИЯ               НЕВЕНОВА             САПУНДЖИЕВА

                   4. ИЛИЯНА               ЮЛИЯНОВА             МИРОВА

                   5. КАТЯ                 ХРИСТОВА             КОЕВА

                   6. МАРТИН               ИЛИЯНОВ              ВЛАДИМИРОВ

                   7. МИРОСЛАВ             АСЕНОВ               ЧАУШЕВ

                   8. НИНА                 ВЛАДИМИРОВА          ГЕОРДЖИЕВА

                   9. РУЖА                 БОГДАНОВА            ДРАГНЕВА

                  10. РУМЯНА               ЗДРАВКОВА            МАРИНОВА

                  11. СТОЯН                РОСЕНОВ              ЧОЛАКОВ

                  12. ХРИСТО               ЗДРАВКОВ             ИЛИЕВ

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 008                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ИВАН                 РУМЕНОВ              ГОРАНОВ

                   2. КРАСИМИР             СВЕТОСЛАВОВ          ГАДЖАКОВ

                   3. НАДЕЖДА              ИГНАТОВА             ГАДЖАКОВА

                   4. СВЕТОСЛАВ            СТЕФАНОВ             ГАДЖАКОВ

                   5. ФИДАНКА              КРАСИМИРОВА          ГАДЖАКОВА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 009                     Кметство ..........           населено място ГР.ДЕВИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ИВАН                 АСПАРУХОВ            ЧЕШМЕДЖИЕВ

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 010                     Кметство ..........           населено място С.БЕДЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АДЕЛИНА              ЯВОРОВА              КАРОВА

                   2. КРАСИМИР             СЛАВЧЕВ              БЕНЕВ

                   3. РОСЕН                МИТКОВ               КАРОВ

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 011                     Кметство ..........           населено място С.БРЕЗЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ЕЛЕОНОРА             ЕМИЛОВА              КИСИМДАРОВА

                   2. ЗДРАВКО              ХРИСТОВ              КИСИМДАРОВ

                   3. ИЛИЯН                КРАСИМИРОВ           АЛЕКСАНДРОВ

                   4. ИРИНА                РОСЕНОВА             ЧЕПИШЕВА

                   5. РОСЕНА               РОСЕНОВА             ЧЕПИШЕВА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 012                     Кметство ..........           населено място С.ГРОХОТНО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ДЕЯН                 СВИЛЕНОВ             СИРАКОВ

                   2. РЕМЗИ                ДЖЕМАЛ               ЧЕШЛИ

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 013                     Кметство ..........           населено място С.ГЬОВРЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АКАН                 САЛИХОВ              СИНАПОВ

                   2. ГЮЛБАХАР             САЛИ                 ЧОБАН

                   3. САЛИ                 САЛИЕВ               СИНАПОВ

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 014                     Кметство ..........           населено място С.ТРИГРАД

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ЗДРАВКО              ЗАХАРИНОВ            КАЗЕПОВ

                   2. ИВЕТА                ЗДРАВКОВА            ЛОХОВСКА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 017                     Кметство ..........           населено място С.ЛЯСКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНЕТА                ЧАВДАРОВА            СИМЕОНОВА

                   2. ДАНЧО                РАШКОВ               СИМЕОНОВ

                   3. СТОЯН                ДАНЧЕВ               ПЕТРОВ

                   4. ТАНЯ                 ДИМИТРОВА            АСЕНОВА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 018                     Кметство ..........           населено място С.МИХАЛКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНИФЕ                ОСМАНОВА             ЕМИНОВА

                   2. НИКОЛА               ИЛИЕВ                БОЯДЖИЕВ

                   3. РАЙНА                ГЕОРГИЕВА            УЧИКОВА

                   4. СЛАВ                 ВАСИЛЕВ              МАРКОВ

                   5. СТЕФКА               ТОДОРОВА             АНДОНОВА

                   6. ТОДОРА               ИЛИЕВА               МИРЧЕВА

 

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН                    Община ДЕВИН

         секция № 019                     Кметство ..........           населено място С.СЕЛЧА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АЛБЕНА               ИВАНОВА              ЛЕТИЕВА

                   2. ДИМИТЪР              АНТИМОВ              ЗОНЕВ

                   3. ЕМИЛИЯ               КАМЕНОВА             ЗОНЕВА

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер