Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-03 Изр.на техн.проекти и КСС по три позиции Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции."

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Октомври 2016г. 14:00ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: Изработване на технически проект за обект: "Алея на туриста - I-ви етап - с. Осиково";

Обособена позиция 2: Изработване на технически проект за обект: "Приют за безстопанствени кучета, община Девин";

Обособена позиция 3: Изработване на технически проект за обект: "Информационен и иновативен център за туристически услуги в УПИ I - за обществено обслужване, кв. 155 по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян"

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
reshenie za otkrivane na procedu.PDF
SHA-256 Хеш
1b3304e252e0bbf96feea7939a34d00d3635aaba87c0e5b23864cfec17a75747

Сериен номер:6571b0420f3fa079

Издадено:24.10.2016 16:25:24

tsr фаил - изтегли;

 

Файл
obiavlenie za porachka.PDF
SHA-256 Хеш
15f8af7909bc571e0b83dd448cf2747e5e26089a87ce94a8eb59eb71df01d6d7

Сериен номер:2d50000836d00426

Издадено:24.10.2016 13:58:41

 

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер