Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-02 Зимно поддържане 2016/2017 г. Протоколи, доклад и решение за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа за сезон 2016/2017 г. , разделена на три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 10:55ч.

Протоколи, доклад и решение за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа за сезон 2016/2017 г. , разделена на три обособени позиции - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
 
protokoli_doklad_reshenie.zip
SHA-256 Хеш
4e671ac178bfda88b8759653a1487d2202597dddea8667ae31b09e0da095059a

Сериен номер:6938f616b4bb4bdb

Издадено:18.10.2016 10:52:58

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер