Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 18.10.2016 г. и 19.10.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 18.10.2016 г. /вторник/ от 16:00 часа

 

2. ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 18.10.2016 г. /вторник/ от 17:00 часа

 

3. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 19.10.2016 г. /сряда/ от 16:00 часа

 

4. ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 19.10.2016 г. /сряда/ от 17:00 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер