Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Покана за провеждане на консултации за сформиране на секционна избирателна комисии /СИК/ за произвеждането на избори за кмет на кметство с.Грохотно, насрочени на 06.11.2016 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 29 Септември 2016г. 10:28ч.

Изх.91-341-2/29.09.2016г.

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ -

ПП ГЕРБ, КП „КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”,

ПП ДПС, ПП „АТАКА”,КП РБ,КП ББЦ ,КП АБВ,КП ПФ

 

ОТНОСНО:Провеждане на консултации за сформиране на секционна избирателна комисии /СИК/ за произвеждането на избори за кмет на кметство с.Грохотно, насрочени на 06.11.2016 година

 

                               УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на кметство с.Грохотно, насрочени на 06.11.2016 година , Ви каня на 05.10.2016 година от 11.00 часа в залата на Общинска администрация гр.Девин,ул.”Дружба” №1, ІІІ етаж, да присъствате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на СИК №210900012 – с.Грохотно, както и да предложите лица, които ще заместят член на тази комисия, когато правомощията на същия се прекратяват предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато не се яви в изборния ден.

         При провеждането на консултациите е необходимо да представите :

         1. Писмено предложение за състав на СИК , което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която го предлага и телефон за връзка.

        2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на частичния избор на кметство Грохотно или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

         3. Когато в консултациите участвуват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

         4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването ще се извършва от ОИК – Девин по предложение на партията или коалицията, чието предложение е отсъстващия член на СИК.

         Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК – Девин.

         За членове на СИК се предлагат лица които имат право да гласуват и владеят български език. При назначаването на членовете на СИК се прилагат ограниченията по чл.66 от Изборния кодекс. 

         Приложение: 1.Предложение – образец - изтегли;

                           

С уважение :

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ/П/

Кмет на община Девин

           

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер