Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Покана за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум и за частичен избор за кмет на с.Грохотно, община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ -

ПП ГЕРБ, КП „КОАЛИЦИЯ БСПЛЯВА БЪЛГАРИЯ”,

ПП ДПС, ПП „АТАКА”,КП РБ,КП ББЦ ,КП АБВ,КП ПФ

 

ОТНОСНО:Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум и за частичен избор за кмет на с.Грохотно, община Девин, обл.Смолян, насрочени на 06.11. 2016 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с произвежданетоизбори за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум и произвеждането на частичен избор за кмет на с.Грохотно, община Девин , обл.Смолян, насрочени на 06.11.2016 година и във връзка с Решение №3524-ПВР/НР и №3525ПВР/НР от 16.09.2016 г.на ЦИК, Ви каня на 30.09.2016 година от 10.00 часа в Общинска администрация гр.Девин,ул.”Дружба” №1, ІІІ етаж, в залата на Общинска администрация гр.Девин, да присъствате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на СИК при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и Национален референдум и при частичния избор за кмет на с.Грохотно, както и да предложите лица, които ще заместят член на тeзи комисии, когато правомощията на същия се прекратяват предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато не се яви в изборния ден.

         При провеждането на консултациите е необходимо да представите :

         1. Писмено предложение за състав на СИК , което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която го предлага и телефон за връзка.

         2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията не по рано от датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

         3. Когато в консултациите участвуват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

         4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването ще се извършва от РИК – Смолян за изборите за президент и вицепрезидент на Република България или от ОИК- Девин за частичните избори за кмет на с.Грохотно по предложение на партията или коалицията, чието предложение е отсъстващия член на СИК.

         Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК – Смолян за назначаване на СИК при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и Национален референдум и до ОИК – Девин за назначаване на СИК в с.Грохотно при произвеждането на частичен избор за кмет на с.Грохотно.

         В консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

         За членове на СИК се предлагат лица които имат право да гласуват и владеят български език. При назначаването на членовете на СИК се прилагат ограниченията по чл.66 от Изборния кодекс. 

         Приложение: 1.Предложение №1-изтегли образец и №1А – изтегли образец.

                            2. Справка за разпределение на членовете и ръководствата на СИК по секции – Приложение №1 и Приложение №1А

                            3.Разпределение на членовете и ръководствата на СИК по партии и коалиции – Приложение№2 и Приложениe №2А 

                           

С уважение :

Владимир Солаков /П/

За кмет на община Девин

/Заповед за заместване №РД-09-173/28.03.2016 г./

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер