Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2016-03 Строителен надзор бл. Гребенец Протоколи, доклад и решение за публично състезание по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за обект: жилищен блок „Гребенец".

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 19 Септември 2016г. 16:30ч.

Протоколи, доклад и решение за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Девин“ за обект: жилищен блок „Гребенец, находящ се в ПИ:20465.501.400, ул."Освобождение"№58, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;”  - отвори;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokoli_doklad_resshenie.zip
SHA-256 Хеш
ef07934ce1bea6b986505e1c47ece1404060fa05c9725c884791b3be27b1573d
Сериен номер:5f62e54e0e35b64

Издадено:19.09.2016 16:20:25

 
 

tsr файл - изтегли;


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер