Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Съобщение до избирателите от с.Грохотно, че във връзка с произвеждането на избори за кмет на кметство с.Грохотно, насрочени за 06.11.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите от с.Грохотно, че във връзка с произвеждането на избори за кмет на кметство с.Грохотно,насрочени за 06.11.2016 г., могат да подават писмени заявления до кмета на общината и ВРИД кмет на кметство с.Грохотно за:

 

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - в срок до 29.10.2016 годинаПриложение №7-МИ.

2. Вписване по настоящ адрес на избиратели ,чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места в избирателните списъци . Извършва се след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин или до кметство с.Грохотно. Искането се подава в срок 22.10.2016 година – Приложение №12-МИ.

3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна:Подават се от избиратели с трайни увреждания,които не им позволяват да упражнятизбирателното си право в изборното помещение. Заявлението се подава до Общинска администрация гр. Девин или кметство с.Грохотно ,като се прилага копие от документ издаден от ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението се подава в срок до 22.10.2016 година – Приложение №16А-МИ.

4.Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък – Приложение №10-МИ в срок до предаване на списъците на СИК - 04.11.2016г.

5.Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден – Приложение №11-МИ.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер