Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2016-03 Строителен надзор бл. Гребенец Протокол №1 за дейността на комисията за отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за обект: жилищен блок „Гребенец".

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Септември 2016г. 15:56ч.

Протокол №1 за дейността на комисията за отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Девин“ за обект: жилищен блок „Гребенец, находящ се в ПИ:20465.501.400, ул."Освобождение"№58, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;”  - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
protokol1.pdf
SHA-256 Хеш
bcb3122e0c64205af416afbef508dae03238283d5fea694478533b077b5de7f3
Сериен номер:654003b0f19e056c

Издадено:08.09.2016 15:55:33

 

tsr файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер