Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2016 Съобщение до населението във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Щ И Н А - Д Е В И Н

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите, че във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 06.11.2016 година, могат да подават писмени заявления до кмета на община Девин, кметовете на кметства и кметските наместници за:

 

1. За отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци – чл.43, ал.1 от ИК   до 29.10.2016г. – Приложение №10-ПВР от изборните книжа.

2. За издаване на удостоверения за гласуване на друго място – чл.34, ал.1, 2 и 3 и чл.114, ал.3 от ИК. Удостоверенията се издават само на кандидатите, членовете на ЦИК и РИК и на наблюдателите, след подадено писмено заявление до Общинска администрация гр.Девин и кметствата в срок до 22.10.2016.г.. включително – Приложение №19-ПВР от изборните книжа.

3. За вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес – чл.36, ал.1 от ИК в срок до 22.10.2016г. включително – Приложение №14-ПВР от изборните книжа.

4. За гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлениятя се подаватот избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение – чл.37, ал.1 и 2 от ИК в срок до 22.10.2016г. включително – Приложение №23-ПВР от изборните книжа.

5. За изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден – чл.315, ал.2 във връзка с чл.39, ал.2 от ИК - Приложение №12-ПВР от изборните книжа.

6. За вписване в избирателен списък по чл.27, ал.3 и 4 от ИК – Приложение №11-ПВР от изборните книжа.

7. За изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателните списъци на СИК – чл.39, ал.2 от ИК – Приложение №13-ПВР от изборните книжа.

 

 

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер