Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-02 Зимно поддържане 2016/2017 г. Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа за сезон 2016/2017 г. , разделена на три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 30 Август 2016г. 14:49ч.

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативен сезон 2016/2017 г. , разделена на три обособени позиции.

 

Документация - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
documentacia_zimno_poddarjane.zip
SHA-256 Хеш
4ce42d8b6e4be9930413c8de8c39e2a1e71ebfe4c81e2a928a29c321d5b0220a

Сериен номер:24776441c17959a1

Издадено:30.08.2016 14:47:14

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер