Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-01 СМР Водопровод Беденски бани Уведомление във връзка със запитване на участник в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Водопровод за термални води „Беденски бани – град Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Август 2016г. 16:01ч.

Уведомление във връзка със запитване на участник в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Водопровод за термални води „Беденски бани – град Девин”-Рехабилитация и реконструкция” - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
uvedomlenie_bedenski_bani.pdf
SHA-256 Хеш
3e91e41911e699200257241957265d5ddab0bcd4be973c574d19f54aed9eda28

Сериен номер:44fbce17e0d6d424

Издадено:25.08.2016 15:59:13

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер