Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-02 Зимно поддържане 2016/2017 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа за сезон 2016/2017 г. , разделена на три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Август 2016г. 15:53ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативен сезон 2016/2017 г. , разделена на три обособени позиции.

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчката - отвори;

  

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
obqvlenie.PDF
SHA-256 Хеш
8ea32284c733bf97cfd707290e875a801b19739598f57cf26cd0280b1fe083ce
Сериен номер:5ae689a2779550c

Издадено:25.08.2016 15:48:43

tsr фаил - изтегли;

 

Файл
reshenie.PDF
SHA-256 Хеш
fd09d27bcdd888b15a21c1ee3d0edbd69e8ead220bc709c06dbf32fed58036b5
Сериен номер:1a6efcaeb8e0c7d5

Издадено:25.08.2016 15:53:02

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер