Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2016-03 Строителен надзор бл. Гребенец Публично състезание по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за обект: жилищен блок „Гребенец, находящ се в ПИ:20465.501.400, ул."Освобождение"№58, гр.Девин.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 17 Август 2016г. 13:44ч.

Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Девин“ за обект: жилищен блок „Гребенец, находящ се в ПИ:20465.501.400, ул."Освобождение"№58, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

 

Документация за процедурата - изтегли;

 

 


 


 

 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Dokumentacia_Nadzor_Grebenetc.zip
SHA-256 Хеш
302a603a0108b0fa0f7a4cba688583d9a31f0c753dbb1634c478575a157ecb27
Сериен номер:5c9006d5f83a7bd7

Издадено:17.08.2016 13:33:14

 

tsr файл - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер