Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-01 СМР Водопровод Беденски бани Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Водопровод за термални води „Беденски бани – град Девин”-Рехабилитация и реконструкция”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 30 Юли 2016г. 18:34ч.

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Водопровод за термални води „Беденски бани – град Девин”-Рехабилитация и реконструкция”

 

Документация - изтегли;

  

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

 

Файл
documentacia.zip
SHA-256 Хеш
d43b7cef63081c63e6bee25198835359eeca0ad653db47f4b385a55c88c1481c

Сериен номер:8658c02acfd1dea

Издадено:30.07.2016 18:30:54

 

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер