Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-01 СМР Водопровод Беденски бани Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Водопровод за термални води „Беденски бани – град Девин”-Рехабилитация и реконструкция”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 25 Юли 2016г. 17:09ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Водопровод за термални води „Беденски бани – град Девин”-Рехабилитация и реконструкция”

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;


 


 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
obqvlenie.PDF
SHA-256 Хеш
f80ece22d7734cc03771d25d36891544711176c290842eb7312a9b659cb6347c

Сериен номер:1bcd5b2e6daaac9a

Издадено:25.07.2016 17:02:51

tsr фаил - изтегли;

 

Файл
reshenie.PDF
SHA-256 Хеш
0da82cd0e4d2f2bc0502f8bf89c22c817ef42ce85ada5e8de0a934190aa6a1a8

Сериен номер:29380997b203df19

Издадено:25.07.2016 17:08:28

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер