Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2016-02 Подпорни стени и мост Заповед и информация за удължаване срока за подаване на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на подпорни стени и мост на територията на Община Девин по две обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Юни 2016г. 16:26ч.

 

Заповед и информация за удължаване срока за подаване на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Рехабилитация, реконструкция и изграждане на подпорни стени и мост на територията на Община Девин по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Реконструкция и доизграждане на защитна укрепителна подпорна стена на улица в кв.26, между о.т. 136 и о.т. 166 в с.Триград, финансирана от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет”

Обособена позиция № 2Рехабилитация и изграждане на подпорна стена на ул.”Иглика”, обратно засипване и заскаляване на подпорна стена на ул.”Гордьо Войвода”, гр.Девин, кв.138 и рехабилитация на мост на път Стоманево при местността „Гашна.”

 

Заповед и информация - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
zapoved_i_informaciq.pdf
SHA-256 Хеш
137d54642790d1a91fcce1fb5386c31d4bfc2793a1fdd3b85fa35512703acc47
Издадено:15.06.2016 16:23:09

tsr фаил - изтегли

 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер