Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 14 и 16 юни 2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

1.ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 14.06.2016 г. /вторник/ от 16:00 часа

 

2.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 16.06.2016 г. /четвъртък/ от 16:00 часа

 

3.ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология.” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 16.06.2016 г. /четвъртък/ от 16:00 часа

 

4.ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ: 16.06.2016 г. /четвъртък/ от 17:00 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер