Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2016-01 Ремонт на общински сгради Разяснение по чл. 189 от ЗОП за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 06 Юни 2016г. 16:20ч.

 

Разяснение по чл. 189 от ЗОП за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1:Сградите на кметствата в с. Брезе, с. Грохотно, с. Гьоврен, с. Жребово, с. Осиково, с. Триград и с. Лясково; Обособена позиция № 2: Сградата на Народно читалище „Възраждане – 1949”, кв. Настан, гр. Девин. - отвори;

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 
Файл
razqsnenie.pdf
SHA-256 Хеш
0012e4fda9e1da173df98b70b79d624c41d1bfa96a9a1cd4f54172420f3d469e
Сериен номер:bc19737b46a5862

Издадено:06.06.2016 16:19:02

tsr файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер