Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2016-02 Подпорни стени и мост Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на подпорни стени и мост на територията на Община Девин по две обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 30 Май 2016г. 16:23ч.

Обществена поръчкачрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

„Рехабилитация, реконструкция и изграждане на подпорни стени и мост на територията на Община Девин по две обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 1„Реконструкция и доизграждане на защитна укрепителна подпорна стена на улица в кв.26, между о.т. 136 и о.т. 166 в с.Триград, финансирана от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет”

 

Обособена позиция № 2Рехабилитация и изграждане на подпорна стена на ул.”Иглика”, обратно засипване и заскаляване на подпорна стена на ул.”Гордьо Войвода”, гр.Девин, кв.138 и рехабилитация на мост на път Стоманево при местността „Гашна.”

 

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори;

 

Документация за поръчката - изтегли;

 


 


 

 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
dokumentaciq_podporni_steni_i_most.zip
SHA-256 Хеш
3a7846e80b2f124462b089391a7d254efbc0fd615111b4c75f4d01761d184102

Сериен номер:5762d4be391316d4

Издадено:30.05.2016 16:20:11

tsr фаил - изтегли

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер