Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект за ПУП-ПРЗ за обособяване в кв.2, Беденски бани на нов УПИ ІV-72-база за отдих, както и промяна на уличната регулация от о.т. 20 до о.т.23 по съществуващото на место трасе
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 11 Април 2016г. 08:44ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                        

№ 94Г-113-2# 7от 08.04.2016 г.

 

            Общинска администрация, на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ и при условията на параграф 4,ал.1 и ал.2 от ЗУТ обявява на Васил Крумов Терзийски и Румяна Крумова Терзийска с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 127, ет.8,ап.16,че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване в кв.2, Беденски бани на нов УПИ ІV-72-база за отдих, както и промяна на уличната регулация от о.т. 20 до о.т.23 по съществуващото на место трасе.

Проектът се намира в отдел „УТИОС” при Община Девин и може да се прегледат от заинтересованите страни.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

      

                                 От общинска администрация

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер