Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП009 Обследване на сгради - ОП "Региони в разтеж" Договор с приложения за обществена поръчка с предмет: Обследване на сгради находящи се на територията на община Девин - ОП "Региони в растеж" 2014-2020

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Март 2016г. 15:57ч.

Договор с приложения за обществена поръчка с предмет:Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 и ал.2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013г. на сгради, находящи се на територията на община Девин.

 


 


 

1. Договор - отвори;

2. Техническа спецификация - отвори;

3. Ценово и техническо предложение - отвори.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер