Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП01-2016 Реконструкция на водопровод с.Стоманево Разяснения относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект„Водопровод с.Стоманево, Община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 19 Февруари 2016г. 10:27ч.

Разяснения относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект„Водопровод с.Стоманево, Община Девин” 

Разяснение във връзка с получено запитване № 91-857-1/16.02.2015 г. - отвори;

Разяснение във връзка с получено запитване № 91-857-2/16.02.2015 г. - отвори;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер