Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин - отвори;

Наредбата е приета с Решение № 12 от 27.01.2021 г. на Общински съвет – Девин (в сила от 12.02.2021 г.), изм. с Решение № 126 от 27.07.2021 г. на Общински съвет – Девин (в сила от 10.08.2021 г.)

 

 

Архив на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин - отвори;

Настоящата Наредбата е приета с Решение № 12 от 27.01.2021 г. на Общински съвет – Девин

 

 

Архив на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин - отвори;

Настоящата Наредба отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин, приета с Решение № 27 от 26.03.2009 г., доп. с Решение № 67 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 127 от 17.09.2015 г., изм. с Решение № 37 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение № 18 от 09.03.2017 г. на Общински съвет – Девин. Наредбата е приета с Решение № 16 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Девин.

 

 

Архив на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин - отвори;

Настоящата Наредба е приета с Решение № 27 от 26.03.2009 г., доп. с Решение № 67 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 127 от 17.09.2015 г. на Общински съвет – Девин., изм. с решение № 37 от 22.12.2015 г., Изм.и доп. с Решение № 18 от 09.03.2017 г.

 

 

Архив на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин - отвори;

 Настоящата Наредба е приета с Решение № 27 от 26.03.2009 г., доп. с Решение № 67 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 127 от 17.09.2015 г. на Общински съвет – Девин., изм. с решение № 37 от 22.12.2015 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер