Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП009 Обследване на сгради - ОП "Региони в разтеж" Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: Обследване на сгради находящи се на територията на община Девин - ОП "Региони в растеж" 2014-2020

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 23 Декември 2015г. 12:14ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да участват в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 и ал.2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013г. на сгради, находящи се на територията на община Девин.

 

Документацията за участие, методика, образци на документи, насоки и други документи може да изтеглите от тук - изтегли;

 

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Име на файл Хеш Зулу време
documenti.zip kPvPGsiVSRT5dSDM9RFZg/jzKfs= 2015/12/23 09:39:32.0
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер