Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отпадъци Заповед за райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2016г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О б щ и н а д е в и н

 


 

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-09-484

Гр. Девин, 26.10.2015г.

 

На основание чл. 63, ал.2, във връзка с чл. 9, 62, 63 и 71 от Закона за местните данъци и такси

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :

 

          І.Определям районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, за които се заплаща такса „Битови отпадъци” за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Девин за 2016 г., както следва:

 

1. гр. Девин:

 

1.1 Район централен – ежедневно /седем дни в седмицата/

 

Пешеходна зона - ул.”Освобождение”

Ул.” Ал. Костов”

Ул.” Дружба”

Ул.” Орфей”

Ул.” Люляк”

Площад „Възраждане”

Ул.” Цветан Зангов”

Ул.” Юндола”

Ул.” Родопи” – докръстовището с ул.”Спартак”

Ул.” В. Левски”

 

1.2 Район кв. Саята – ежеседмично – всеки понеделник

 

Ул.”Оборище”

Ул.” К. Ванчева”

Ул.” Спартак”

Ул.” Петко Войвода”

Ул.” Рила”

Ул.” Бузлуджа”

Ул.” Пирин”

Ул.” Акация”

Ул.” Гордю Войвода”

Ул.” Хан Аспарух”

Ул.” Велико Търново”

Ул.”Ален Мак”

Ул.” Родопи” – от кръстовището с ул.”Спартак”

Ул.” Балканска”

 

1.3 Район Врътлек - ежеседмично - всеки вторник

 

Ул.” Люляк”

Ул.” Искър”

Ул.” Горица”

Ул.” Гимназиална”

Ул.” Руен”

 

1.4 Район кв. Тодорково – ежеседмично – всяка сряда

 

ул.” Шипка”

ул.” Здравец”

ул.” Бор”

ул.” Равня”

ул.” Извора”

ул.” Погорец”

ул.” Слави Кацаров”

ул.” Шейново”

ул.” Хаджи Димитър”

ул.” Васил Левски” – до „Девин” АД

 

1.5 Район кв.Кумбата – ежеседмично – всяка събота

 

Ул.” Опълченска”

Ул.” Техеран”

Ул.” Филип Тотю”

Ул.” Въча”

Ул.” Искра”

Ул.” Граничар”

Ул.” Стара планина”

Ул.” Хайдушка”

Ул.” Явор”

Ул.” Иглика”

 

            1.6 Ул. ”Освобождение”

 

- ДАП – всяка събота;

- КПП – Забрал, бензиностанция „МБМ”, бензиностанция „Петрол” АД, ТИР – паркинг, Складове на едро, Дърводелски цих – Тепавичаров, СТС, Подстанция „Забрал” – всеки вторник;

- СПА Хотел „Исмена” – веднъж седмично – понеделник

 

            1.7 Ул.”Васил Левски”

 

- ДЛС „Извора”, „Девин”АД – всяка сряда

 

1.8 Струилица „Басейни”- летен период /от началото на м.април до края на м.октомври/ - сряда, ежеседмично; зимен период /от началото на м.ноември до края на м.март/ - два пъти месечно

        

        

2. кв. Настан :

2.1 Район кв. Настан – петък – ежеседмично

 

Ул.”Зора”

Ул.” Рожен”

Ул.” Лиляна Димитрова”

Ул.” Сан Стефано”

Ул.” Родопски извор”

Ул.” Пионерска”

ЦДГ- Настан

Ул.” Хайдушка поляна”

Ул.” Индже войвода”

Ул.” Радост”

Рибарник

Бензиностанция „Петрол-Комерс”

ВЕЦ „ Настански мост”

3. За населените места:

3.1 с.Грохотно – всеки вторник

- бензиностанция „Асен Корчев”- всеки вторник;

- с. Тешел – всяка събота;

- х-л „Орфей”, хижа „Тешел” и административна сграда на ВЕЦ „Тешел”- всяка събота

3.2 с.Гьоврен – всяка 1 и 3 седмица от месеца – четвъртък;

- бистро „Воденицата” и вила на фирма „Багра-98” ООД - всяка 1 и 3 седмица от месеца

3.3 с.Триград, с. Кестен и с. Жребово – всяка 1 и 3 седмица от месеца – събота;

- х-л „Аркан Хан, х-л „Гнездото на орлите”и Конна база - всяка 1 и 3 седмица от месеца – събота

3.4 с. Триград – всеки понеделник;

- хижа „Триградски скали” – всеки понеделник

3.5 с.Селча – 1 и 3 седмица от месеца – сряда

3.6 с.Михалково – 2 и 4 седмица от месеца – сряда;

- м. „Лозата” – цех на „Булсофагро сортови семена” АД -2 и 4 седмица от месеца – сряда;

- административно-битова сграда на ВЕЦ „Цанков камък” – ежеседмично - сряда;

- х-л „Чилингира” - 2 и 4 седмица от месеца – сряда;

- 5 бр. съдове – тип „Бобър”, разположени на пътя покрай яз. „Въча”- 2 и 4 седмица от месеца – сряда;

3.7 с.Стоманово – 2 и 4 седмица от месеца – петък

3.8 с. Лясково – 2 и 4 седмица от месеца – четвъртък

3.9 с. Осиково – 1 и 3 седмица от месеца – петък

3.10 с. Чуреково – 1 и 3 седмица от месеца – петък

   3.11 с. Беден – 2 и 4 седмица от месеца – събота

           3.12 с. Брезе – 2 и 4 седмица от месеца – неделя

3.13 „Рибарска хижа” и Рибарник „Девин-1” - 2 и 4 седмица от месеца неделя

                     

4. Хотели в гр.Девин

Хотел „Орфей”, хотел „Евридика”, СПА хотел „Девин” и СПА хотел „Персенк”– сметосъбирането и сметоизвозването се извършва ежеседмично в дните понеделник, сряда и петък, освен в периодите, когато изрично е заявено, че те ще бъдат затворени и няма да работят.

              

         ІІ. Задължавам Общинско предприятие ОП „БКС – Девин”, изпълнител на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци да спазва утвърдения график.

       III.Кметовете и Кметските наместници в населените места в Община Девин да следят за спазването на същия по квартали, улици и населени места и територии за обществено ползване.

         Препис от настоящата Заповед да се изпрати на служителите в звено „Местни данъци и такси”, Кметове и Кметски наместници в населениместа, и на еколога на ОП „БКС - Девин” за сведение и изпълнение.

         Заповедта да се обяви на населението на Общината.

         Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Директора на ОП „БКС – Девин”.

 

 

 

                                         ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                            /ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ/

                                              

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер