Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №129 на Общински съвет - Девин, прието на извънредното заседание проведено на 13.10.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 129

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 13.10.2015г., Протокол № 12

 

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността „Кмет на община” и „Кмет на кметство”

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 130 от 24.09.2015 г. на Председателя на Общински съвет – Девин – Младен Исаев, след проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.6 от същия закон и раздел ХIII- т.50 - Отпуск на регистрираните кандидати от Решение №1632-МИ/31.08.2015 г.на ЦИК,

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Девин избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на община” Девин - Георги Кръстев Серафимов -зам.-кмет на община Девин, считано от 17.10.2015 година до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината.

2. Общински съвет – Девин избира за временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство”, считано от 17.10.2015 година, до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства следните лица:

а/За кметство Брезе – Софка Хаджийчева – ст.специалист в кметство Брезе

б/За кметство с.Триград – Галина Пламенова Александрова

в/За кметство с.Лясково -Ирина Хаджиева - ст.специалист в кметство Лясково

г/За кметство с.Селча – Невена Будакова – ст.специалист в кметство Селча

д/За кметство Осиково – Георги Бодуров – ст.специалист в кметство Осиково

3.За времето от избирането им до полагане на клетва от новоизбрания кмет, на временно изпълняващите длъжността „Кмет на община” и „Кмет на кметство” да се начисляват съответно основното възнаграждение на кмета на общината и основните възнаграждения на кметовете на кметства.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

/Младен Исаев /

Общ брой - 17

Присъствали - 11

Гласували „за“ - 11

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер