Начало
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Община Девин, уведомява всички физически и юридически лица притежаващи недвижими имоти, транспортни средства или извършващи патентна дейност на територията на община Девин, могат да направят справка за дължимите от тях местни данъци и такса битови отпадъци онлайн, чрез използване на уеб страница с адрес:

 

http://79.124.20.61:8444/OnlineReportWSClient/obligations

 

За тази цел е необходимо да имате личен ПИН код, който можете да получите срещу представен документ за самоличност в звено „Местни данъци и такси”  гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, ет.3, стая 1.

 

При поява на съобщение в уеб браузъра за проблем със сертификата за сигурност кликнете върху линка за продължаване към уеб страницата и я задайте като безопасна за посещение.

 

 

Калкулатор за изчисляване на данък МПС със ставките за Девин може да използвате на следния адрес: https://cartax.uslugi.io/#Смолян/ДЕВИН

 

 

От 05.05.2015 г. потребителите на електронните услуги на НАП могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на приходната агенция. За достъп до услугата е необходим или безплатният персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Новата услуга става възможна благодарение на Министерството на финансите, където повечето от общините в България изпращат данни за задълженията за местните налози.

 

Задълженията в онлайн справката се визуализират към определена дата, като от НАП обръщат внимание, че заплащането на местните данъци трябва да стане по сметките на съответната община – по местонахождение на недвижимия имот или по регистрация на превозните средства. Предстои в близките месеци и нови общини да се присъединят към системата, допълват от НАП.

 

Допълнителна информация за ползването на новата електронна услуга може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

 

Онлайн справка - отвори

 

Списък на всички общини включени в проверката - изтегли файл;

 

 

БАНКОВАТА СМЕТКА НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Е:

 

 

         IBAN: BG79IABG74918402562400

            BIC : IABGBGSF

            ПРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

            ГР. СМОЛЯН

 

         Код за вид плащане

         Окончателен годишен (патентен) данък                    44 14 00

         Данък върху недвижимите имоти                              44 21 00

         Данък върху наследства                                          44 22 00

         Данък върху превозните средства                             44 23 00

         Такса битови отпадъци                                            44 24 00

         Данък при придобиване на имущества

по дарения и възмезден начин                                          44 25 00

         Туристически данък                                                44 28 00

         Други данъци                                                         44 34 00

         Приходи от наеми на имущества                               44 41 00

         Приходи от наеми на земя                                        44 42 00

         Дарения, помощи и други безвъзмездно

получени суми от страната                                               44 51 00

         Такси за технически услуги                                     44 80 01

         Такси за ползване на детски градини                        44 80 02

         Такси за административни услуги                             44 80 07

         Такси за ползване на пазари, тържища и други          44 80 08

         Такси за гробни места                                             44 80 11

         Такси за притежаване на куче                                 44 80 13

         Други общински такси                                            44 80 90

         Глоби, санкции и неустойки,наказателни лихви,

обезщетения и начети                                                      44 65 00

 

 

 

 

                                                                                  Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер