Начало
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 15 Април 2019г. 15:57ч.

Протоколи на комисията, решение за определяне на изпълнител и решение за прекратяване на обособени позиция № 1 и№ 5 за публично състезание по ЗОП с предмет:  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по пет обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително –монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”

 

Обособена позиция № 2 „ Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „ Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр. Девин”

 

Обособена позиция №3 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажните работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин”

 

Обособена позиция № 4 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Планинско цвете”

 

Обособена позиция № 5 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: Основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ –Девин”

 

Протоколи и решения - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
protokoli_resheniq_5_pozicii.zip
SHA-256 Хеш
81f7c6d6b055e6cffc1c6c87f88b5f06d45e0854c46f73211b43833abd3ae630

Сериен номер:405c8085b0209b1

Издадено:15.04.2019 16:13:07

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер