Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год.
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

 

            ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

1.Терен №1 попадащ в улична регулация между кв.10 и кв.11по ПУП на с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, предназначен за поставяне на преместваем павилион за търговски услугис площ 9 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 5.40 лв. с ДДС, съгласно р.I, т.4,к.15 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

2. Терен №2 попадащ в улична регулация между кв.10 и кв.11по ПУП на с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, предназначен за поставяне на преместваем павилион за търговски услугис площ 9 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 5.40 лв. с ДДС, съгласно р.I, т.4,к.15 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

3.Терен №3 попадащ в улична регулация между кв.10 и кв.11по ПУП на с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, предназначен за поставяне на преместваем павилион за търговски услугис площ 9 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 5.40 лв. с ДДС, съгласно р.I, т.4,к.15 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

4. Помещение за всестранни дейности, бивш военно приемателен пункт в гр.Девин, ул.”В.Левски” №1 - попадащо в имот с кадастрален номер 20465.504.1030.8, кВ.158, с площ 11 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 19.80 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.6, к.4 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

5. Сграда находяща се в имот №003390 с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, м.”Котлина”, с площ от 43 кв.м. с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 77.40 лв. с ДДС, съгласно р. р.III, т.7, к.6 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

 

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 30.05.2018 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 21.05.2018г. до 30.05.2018г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 10 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 21.05.2018г. до 30.05.2018г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 21.05.2018 г. до 17.00 часа на 30.05.2018 г.

Дати за провеждане на търга на 31.05.2018г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 12.06.2018 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 11.06.2018 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер