Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Договаряне без предварително обявление ДБПО2017-02 СМР Енергийна ефективност ОДЗ "Изворче" Протоколи от работата на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сграда от общинската образователна ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Юни 2017г. 17:14ч.

Протоколи от работата на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сграда от общинската образователна инфраструктура- Обединено    детско    заведение    „Изворче"-    гр.    Девин    съгласно Административен   договор   за предоставяне   на   безвъзмездна   финансова   помощ по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, процедура на директно предоставяне ВО16КРОР001-2.001   „Енергийна ефективнбст в  периферните  райони"  №  от ИСУН ВОl 6RFO1 -2.001 -00'47-.C01

 

 

Протоколи от работата на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител - изтегли;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
protokoli_doklad_reshenie.zip
SHA-256 Хеш
3ce1b1ed685864f4de840292232cccc02070fc6719779b5179c76c8f8796885f

Сериен номер:2a54dfdc7258c038

Издадено:08.06.2017 17:18:54


tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер