Начало
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Общински план за развитие на община Девин за периода 2014 – 2020 година, приет с Решение № 199 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Девин - изтегли;

 

Стратегия за устайчиво развитие на туризма в община Девин за периода 2014 – 2020 година, приета с Решение № 199 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Девин - изтегли;

 

Приложение №1 - финансова таблица - изтегли;

 

Приложение №2 - индикатори за наблюдение и въздействие - изтегли;

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин за периода 2014 - 2020 година - визия за развитие, целеви и проблемен анализ - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер